چاپ رول

شرکت کاغذ گستران جم با استفاده از دستگاه چاپ پیشرفته بر اساس سفارش مشتری اقدام به چاپ رول روی انواع کاغذ ، مقوا ، کاغذ حرارتی و … کرده است.